Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Beschikbaarheid

Er is momenteel één appartement beschikbaar voor zorg met verblijf en er zijn meerdere logeermogelijkheden en/of mogelijkheden voor deeltijd verblijf beschikbaar. Bent u geïnteresseerd of wilt u zich alvast inschrijven voor een appartement? Neem contact met ons op. Wij denken graag mee in uw wensen en behoeften. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor dagbesteding.

Meer informatie? Neem contact met ons op over de mogelijkheden!

 

Exclusiecriteria

Om goede zorg en de fijne sfeer van de gemixte groep bewoners te kunnen waarborgen binnen de deskundigheid van onze kleinschalige woonvorm hanteren wij exclusiecriteria waarvan wij vinden dat wij deze zorg niet kunnen leveren. ’t Boerenerf biedt uitsluitend vrijwillige zorg. Wanneer onvrijwillige zorg nodig is, is opname noodzakelijk in een zorgomgeving die staat ingeschreven in het openbaar locatieregister WZD en waar onvrijwillige zorg zoals omschreven binnen de Wet zorg en dwang kan worden geboden.

Wanneer er sprake is van zodanig probleemgedrag dat interventies door middel van omgangsadviezen en/of medicatie niet tot een situatie leiden waarbij het gedrag overwegend goed te hanteren is kunnen wij vanuit onze missie en visie de zorg niet leveren. Hierbij gaat het met name om: