Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Kosten

’t Boerenerf is een kleinschalige zorgsetting waar mensen vanaf 18 jaar verblijven met een zorgindicatie op basis van PGB. Een zorgindicatie vraagt u aan bij het CIZ. Voor behandeling van cliënten wordt samengewerkt met hun eigen gekozen huisarts, wat aansluit bij de missie zoveel mogelijk als thuis te kunnen blijven leven. Zo wordt ook gebruik gemaakt van hun eigen multidisciplinaire team: de eigen fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog, medisch specialist zoals een specialist ouderengeneeskunde, et cetera. Cliënten kiezen tevens hun eigen kapper, pedicure en tandarts.

Wij vallen onder de sector verpleeghuiszorg. Wij kijken graag naar de individu. De mens achter het ziektebeeld in plaats van naar de mens als ziektebeeld. Wij denken graag ‘out of the box’. Daarom kunt u met de volgende indicaties bij ons terecht:

Staat uw indicatie hier niet tussen? Neem dan gerust contact op zodat we samen met u kunnen kijken of we de zorg alsnog kunnen bieden.

We vinden het vanwege de diversiteit van de groep voor u en/of uw naaste en onze huidige cliënten belangrijk dat u op een passende woonplek komt te wonen met de juiste begeleiding. Daarom vragen wij u een aanmeldformulier in te vullen en nemen we met u nauwkeurig de zorgvraag door. Zo kunnen we met elkaar afstemmen of ’t Boerenerf de juiste plek voor u is en wat daar eventueel nog extra voor nodig is. Mocht de aanmelding niet slagen, vernietigen wij de aangeleverde gegevens.

Vrije keuze

Mensen met een indicatie kiezen zelf hoe zij de zorg geleverd willen hebben: via Zorg In Natura (MPT of VPT) of via Persoonsgebonden Budget (PGB). Op de website van Zorginstituut Nederland staan de leveringsvormen zoals deze in Nederland aangeboden worden.

Een groot voordeel van PGB is dat u de zorg zelf inkoopt en zelf beslist waar het aan besteed wordt. De kosten voor de zorg worden vergoed vanuit uw PGB budget en de kosten voor wonen betaalt u zelf. Bij ’t Boerenerf zijn de kosten voor de huur maximaal €1150,- afhankelijk van de locatie waar u voor kiest en de hoogte van uw indicatie. Vaak wordt gedacht dat een verblijf in een kleinschalige zorgsetting op basis van PGB duurder is dan een regulier verpleeghuis. Echter is dit in veel gevallen juist niet zo. ’t Boerenerf is van mening dat kleinschalige particuliere zorg voor iedereen haalbaar moet zijn. Daarom helpen wij u graag bij het maken van een kostenplaatje op maat.

Een ander voordeel is dat er altijd de garantie dat u of uw naaste kan blijven wonen op de locatie waar hij of zij voor gekozen heeft. Bij andere vormen van een Wlz-indicatie heeft een zorgaanbieder het recht om u of uw naaste naar een andere locatie te verhuizen wanneer de zorgvraag toeneemt of verandert, ook als u het daar niet mee eens bent. Bij ’t Boerenerf is dit niet van toepassing en beslist u altijd zelf.

Wettelijke eigen bijdrage

In een particuliere instelling zoals ‘t Boerenerf betaalt u altijd de lage eigen bijdrage (minimaal €24,80 en maximaal €764,- per maand) aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dit is wettelijk bepaald en geldt voor iedereen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen en leeftijd. Voor wonen in een regulier verpleeghuis betaalt u altijd de hoge eigen bijdrage (maximaal €2506,- per maand). De totale kosten voor wonen met zorg bij ’t Boerenerf zijn in veel gevallen dus lager in vergelijking met een regulier verpleeghuis.

Rekenvoorbeeld

Om uw maandelijkse eigen bijdrage te berekenen kunt u gebruik maken van de rekenhulp van het CAK. U kunt hierbij de berekening maken voor ’t Boerenerf via ‘Persoonsgebonden budget’ of voor een regulier verpleeghuis via ‘Zorg in een instelling’.

Zorg inkopen is een complexe zaak. Heeft u hier begeleiding of ondersteuning in nodig? Wilt u samen een kostenberekening maken? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Tessa Kelder. Wij helpen u graag verder.